Ocena brak

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - PROCES SOCJOTERAPEUTYCZNY: Zmiana wzorców zachowań

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

W wyniku zajęć socjoterapeutycznych powinna nastąpić korekta występujących u dzieci zaburzeń zachowania oraz opanowanie przez nie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów funkcjonowania. Nowe wzorce zachowań mogą umożliwić dziecku bardziej satysfakcjonujące dla obu stron kontakty z innymi ludźmi oraz realizację własnych celów.

Socjoterapia jest oddziaływaniem przyczynowym. Zaburzenie zachowania jest traktowane jako przejaw głębszych trudności dziecka i dlatego, samo w sobie, nie jest głównym obiektem oddziaływań.

Udział w zajęciach może być dla dzieci m.in. ćwiczeniem umiejętności optymalnego sposobu funkcjonowania.

A. Obszar relacji z rówieśnikami (ja – rówieśnicy)

Ćwiczenie dotyczy pożądanych umiejętności interpersonalnych. Oznacza to m.in. trenowanie umiejętności współdziałania, rozwiązywania konfliktów, negocjowania. Dzieci uczą się słuchania siebie nawzajem, wymieniania pozytywnych informacji, dzielenia się swoimi doświadczeniami, sądami, planami.

B. Obszar relacji z osobami dorosłymi (ja – dorośli)

Ćwiczenie dotyczy pożądanych umiejętności interpersonalnych. W zależności od zdiagnozowanych trudności trenowanie może dotyczyć na przykład wyrażania przez dzieci potrzeb, komunikowania przeżyć, korzystania z oparcia.

C. Obszar funkcjonowania zadaniowego (ja – zadanie)

Trenowanie może obejmować m.in. umiejętności określania celów, planowania zdań i etapowych sposobów ich realizacji.

D. Obszar dotyczący obrazu własnej osoby (ja – ja)

Zajęcia są tu nastawione na rozwijanie umiejętności koncentrowania się a sobie, rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i własnych potrzeb. Mogą też polegać na zajmowaniu się własną przeszłością, określaniu sfery własnej sprawności, itp.

Do góry