Ocena brak

Program reform politycznych społecznych i ustrojowych w utworze Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Dzieło „O poprawie..” będące traktatem politycznym pisanym w języku łacińskim ukazało się w okrojonym wydaniu w roku 1551. Zawarł w nim pisarz projekt gruntownych reform, które wprowadzone w życie zmieniły by Polskę w kraj najbardziej postępowy w ówczesnym świecie. W pięciu księgach : „O obyczajach”, „O kościele”, „O prawach”, „O wojnie”, „O szkole” ustosunkował się do wszystkich zjawisk życia społecznego w Polsce.

Autor traktatu żądał min. zrezygnowania z obyczaju dziedziczenia urzędu i godności i wprowadzenia zasady wyboru. Wszelkie urzędy w państwie powinny być obierane i przekazywane tym którzy pracowitością na nie zasługują. Pieniądze na oświatę winny znaleźć się z podatków jakie należy nałożyć na majątki kościelne i zakonne. Systemem oświaty winny być objęte chłopskie dzieci. Modrzewski potępiał prowadzenie wojny był pacyfistą uważał bowiem wojny za źródło wszelkich nieszczęść. Tylko wojny obronne uważał za dopuszczalne.

W dziedzinie kościoła doceniał ogromną wartość religii. Proponował rozstrzyganie wszelkich sporów religijnych poprzez sobór składający się z posłów duchownych i świeckich. W dziedzinie prawa żądał by wszyscy ludzie wobec prawa byli równi bez względu na urodzenie i posiadany majątek. We wszystkich swoich księgach głosił zasadę że o wartościach człowieka decydują zalety wartości ducha a nie przypadkowe urodzenie.

Podobne prace

Do góry