Ocena brak

Program New Deal

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Nowy Ład (ang. New Deal) to program reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w USA przez prezydenta Roosevelta. Po objęciu urzędu prezydenta gospodarka amerykańska znajdowała się w krytycznej fazie kryzysu. W celu przezwyciężenia depresji gospodarczej Kongres uchwalił za sprawą Roosvelta różne ustawy, które stały się podstawa polityki ekonomicznej nowego ładu (New Deal). Pakiet ustaw przewidywał: zasiłki dla najuboższych wydawane w formie bonów żywnościowych; prawo do zasiłku dla bezrobotnych, dla matek samotnie wychowujących dzieci; wprowadzono system emerytalny; wprowadzono ograniczenia zatrudniania młodocianych do 16 roku życia; wprowadzono przepisy, które liberalizowały funkcjonowanie związków zawodowych; ustawa przewidywała szereg instrumentów rynku pracy. Program New Deal:

1\ stworzenie agencji inwestycyjno-kredytowych zasilanych częściowo z budżetu państwa, miały one finansować programy w tak zwanych sferach nie podażowych by tworzyć miejsca pracy (budownictwo autostrad, kolei, elektryfikowanie wsi), Roosvelt uważał, że państwo w tym celu powinno poruszyć deficyt i dług publiczny,

2\ subwencjonowanie rolnictwa, wsparcie rolnictwa w niektórych obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo by uniknąć kosztów związanych z realizacją życia, polityką społeczną

3\ wprowadzenie przepisów antymonopolowych, służyło to obniżeniu cen, większej konkurencyjności, spadek cen zaowocował większym popytem,

4\ stworzenie Federalnej Komisji Handlu maiło przeciwdziałać nieuczciwym praktykom biznesu,

5\ wprowadzenie nowej ustawy o bankach w celu przywrócenia zaufania inwestorów i klientów do sektora bankowego, ustawa ta wprowadzała obowiązkowe rezerwy i depozyty, stworzono możliwość udzielania rządowych gwarancji depozytu (w tamtych czasach świadczyło to o stabilności banku).

Podobne prace

Do góry