Ocena brak

Program ideowy pokolenia młodych filaretów w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

W „Odzie do młodości” Mickiewicz wyraził swój krytyczny stosunek do otaczjącego go świata. Świat ten został zbudowany przez pokolenie ludzi starych, a więc pokolenie dojrzałe poprzedzające jego pokolenie, czyli pokolenie młodych. „Oda do młodości” zaadresowana do pokolenia romantycznej młodzieży jest wezwaniem do przebudowy zastanego przez nich świata. W walce o nowy świat młodzi winni działać wspólnie i podporządkować swoje indywidualne interesy sprawie ogółu.

Razem młodzi przyjaciele...!

W szczęścu wszystkiego są wszystkich cele”

Wzywa również do ofiar z własnego życia:

I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu

Jeżeli poległym ciałem

Dał innym szczebel do sławy grodu”.

Zanim młodzi przystępują do walki winni do niej wpierw się przygotować. To przygotowanie to przede wszystkim kształtowanie własnego charakteru, zdobycie umiejętności panowania nad własnymi słabościami. Wzorem odporności fizycznej i psychicznej winien być mityczny Herkules. Istotnym elementem w walce o nowy świat jest entuzjazm i wiara we własne siły. Żąda od młodych by byli „rozumni szałem” i „Tam sięgali, gdzie wzrok nie sięga”.

Do góry