Ocena brak

Prognozowanie przepływów gotówki /cash flow/.

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Budżet gotówkowy – oceniając przyszłe potrzeby finansowe należy sporządzić prognozę przepływów gotówki lub budżet gotówkowy. Budżety gotówkowe przedstawiają oczekiwaną sytuację gotówkową przedsiębiorstwa na przestrzeni danego okresu czasu. Pojęcie gotówka oznacza to zarówno tę w ręku jak i tę w banku. Do budżetu gotówkowego należy włączyć wszystko co wywołuje ruch gotówki w budżecie gotówkowym bez względu na to jak pozycje te są traktowane dla celów rachunkowych. Przygotowując budżet gotówkowy istotny jest tylko moment przechodzenia pieniędzy „z ręki do ręki”, a nie moment zaistnienia transakcji handlowych.

Proces przygotowania budżetu gotówkowego składa się z czterech etapów:

  1. Określenie spodziewanych wpływów gotówki – w każdym przedsiębiorstwie głównym źródłem gotówki jest sprzedaż. Określając wielkość sprzedaży budżetowanej należy podzielić ją na dwie części: sprzedaż realizowaną za gotówkę; sprzedaż na kredyt. Istnieją jeszcze inne pozycje wpływów gotówki takie jak odsetki od depozytów, pieniądze ze sprzedaży środków trwałych.

  2. Określanie spodziewanych wpływów gotówki: podstawową ich pozycją są płatności za dokonywane zakupy. Zakupy zazwyczaj dokonywane są na kredyt, dla budżetu gotówkowego ważna jest data terminu a nie sam moment dokonania transakcji. Zakupy można podzielić na: dokonywane za gotówkę; dokonywane na kredyt. Ta część budżetu, która poświęcona jest wpływom zawiera również nakłady przedsiębiorstwie takie jak: płace, wynagrodzenia, koszty administracyjne i ogólne, podatki, dywidendy itp., oraz każdy opłacony wydatek kapitałowy.

  3. Określenie przepływów gotówki netto: zestawienie wpływów i wypływów gotówki ogółem. Wynik za dany okres może być dodatni lub ujemny.

  4. Obliczenie końcowego salda gotówki, czyli skumulowanego przepływu gotówki.

Podobne prace

Do góry