Ocena brak

Próg rentowności wartościowy

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Przedstawia on wielkość przychodu ze sprzedaży wyrobów, które zapewnia pokrycie kosztów poniesionych na ich wytworzenie (są to zarówno koszty stałe, jak i zmienne) przy uwzględnieniu założonej wysokości kosztów i ceny. Próg rentowności w ujęciu wartościowym Do dla produkcji jednoasortymentowej wyraża się poprzez wzór:

Do=Ks/l-k/c Ks - koszty stałe, k -jednostkowy koszt zmienny, c - cena sprzedaży.

Podobne prace

Do góry