Ocena brak

Próg rentowności ilościowy

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Wielkość produkcji wyraża się tu w jednostkach naturalnych które należy zrealizować przy założonym poziomie kosztów i cen, tak aby przychód uzyskany ze sprzedaży pokrywał koszty poniesione na jego wytworzenie. Ilościowy próg rentowności Qo produkcji jednoasortymentowej można wyznaczyć ze wzoru:

Qo=Ks/c-k Ks - koszty stałe, k -jednostkowy koszt zmienny, c - cena sprzedaży wyrobu.

Z punktu widzenia rentowności przedsiębiorstwa wielkość ta ma charakter minimalnej wielkości. Dlatego dąży się do szybkiego jej osiągnięcia, a następnie jej przekroczenia w celu maksymalizacji zysku. O wiele trudniejsze jest wyznaczenie ilościowego progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej. Ustala się wtedy próg rentowności wartościowy.

Podobne prace

Do góry