Ocena brak

Profilaktyka dysleksji w ujęciu J. Cieszyńskiej

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

  • im wcześniej terapia tym lepiej

  • krócej trwają zabiegi zapobiegawcze niż korekcyjne

  • złe nawyki szybko się utrwalają i trudniej je leczyć

  • u dzieci 5-6 letnich powinno się rozpoznać, wyłaniać dzieci z ryzykiem dysleksji. To moga być dzieci o dysharmonijnym rozwojem motorycznym, można uniknąć niepowodzeń szkolnych, gdy w przedszkolu wyrównamy parcjalne opóźnienia ich rozwoju oraz osłabimy te trudności przez odpowiednie ćwiczenia. Terapia przed zaczęciem nauki czytania pozwoli dziecku uniknąć wielu niepowodzeń w szkole

  • działania profilaktyczne powinny być przed nauka czytania i pisania 6 latków. Należy uwzględnić różnice wieku dzieci (niektóre 6 latki urodziły się w styczniu, inne w grudniu).

  • nauczyciel musi ocenić rozwój funkcji psychicznych dziecka 6 letniego, to pomoże wyłonić w dziecku, te problemy, które mogą się pojawić z nauką czytania i pisania. Trzeba zbadać poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach i ustalić indywidualny profil rozwoju

  • Diagnoza jest podstawą wszelkich oddziaływań terapeutycznych. Musi dostarczyć pełnego opisu funkcji psychicznych dziecka, musi wyjaśnić zaobserwowane zjawiska i zawierać zasady terapii i prognozy dotyczącej rozwoju

  • diagnoza musi uwzględniać aspekt instrumentalny, intelektualny, wykonawczy, motywacyjny i wpływający na stopień realizowania możliwości dziecka

  • obserwowane dzieci w przedszkolu badamy za pomocą testów, zadań we wrześniu/październiku . Wyniki poddawane są analizie jakościowej, każda funkcja psychiczna jest dokładnie opisana.

Podobne prace

Do góry