Ocena brak

Profil glebowy

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę, w którym wyróżnia się poziomy genetyczne powstające w czasie trwania procesu glebotwórczego. Po­ziomy genetyczne różnią się barwą, stopniem koncentracji budujących je skład­ników i miąższością. Ponieważ procesy glebotwórcze zachodzą w różnych warunkach środowiska, stąd cechy poziomów są odmienne i można z nich od­tworzyć warunki, w jakich powstawała gleba. Poziomy glebowe są więc podstawą genetycznej klasyfikacji typów gleb.

W glebach starych o wykształconym profilu glebowym wyróżnia się następujące poziomy genetyczne:

poziom próchniczy (Al) - najwyższy poziom gleby składający się z rozłożo­nych szczątków roślin i zwierząt przemieszanych z materiałem nieorganicznym. W tym poziomie zachodzi proces humifikacji prowadzący do powstawania próchnicy, stąd jego barwa jest ciemna. Poziom powstaje w wyniku akumulacji próchnicy. Szacuje się, że na powstanie l cm tego poziomu trzeba, zależnie od miejscowych warunków od 200 do 500 lat.

poziom wymywania (eluwialny) - na profilu oznaczony jako A2, zalega bezpośrednio pod warstwą próchniczną. Powstaje w wyniku dzia­łania wody zawierającej kwasy humusowe (rozpuszcza sole, węgla­ny i materiały ilaste), czyli w wyniku procesu bielicowania zacho­dzącego w środowisku kwaśnym. Poziom wymywania posiada jasną barwę.

poziom wmywania (iluwialny) - oznaczany literą B. Jest strefą osadzania wymytych z poziomu eluwialnego składników. Odznacza się rdzawym lub brunatnym zabarwieniem.

poziom brunatnienia (B) - tworzy się w wyniku procesu brunatnienia za­chodzącym w środowisku zasadowym chroniącym próchnicę przed silnym wymywaniem. Zalega bezpośrednio pod warstwą próchniczną i posiada brunatną barwę.

poziom glejowy (G) - tworzy się w warunkach dużego nawilgocenia gleby i braku lub słabego dostępu tlenu, czyli w wyniku procesu glejo-wienia. Zalega w dolnych częściach profilu glebowego i ma zie-lonkawo-niebieskawą barwę.

poziom skaty macierzystej (C) - nie wykazuje śladów działania procesów glebotwórczych, jest rozdrobnioną w wyniku wietrzenia skałą. Jeśli poniżej zwietrzeliny płytko zalega skała nie zwietrzała, w poziomie glebowym oznacza się ją symbolem D.

Gleby młode nie mają wykształconego pełnego profilu. Dlatego nazywane są glebami szkieletowymi (inicjalnymi). Wykazują one bardzo ścisły związek ze skałą macierzystą, na której bezpośrednio zalega poziom próch-niczny.

Podobne prace

Do góry