Ocena brak

Profesjonalizacja

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

We Francji Mallet i Gorz sformułowali tezę, że nowym robotnikiem należy nazwać kadrę nowoczesnych zakładów np. technicy, inżynierowie. Zakład taki oparty jest na automatyzacji. Technicy i inżynierowie sprawują kontrolę nad produkcją są przygotowani do tego, aby móc kontrolować konflikt wewnętrzny oni są wytwórcami wyeliminowani w procesie………….

Ginlis sformułował koncepcję o proletariacie studenckim i robotniczym. Mówi on o stworzeniu frontu proletariatu, który zniszczy stan panujący. Jest to koncepcja ideologiczno-teoretyczna. Zjawisko dotyczące wyższej klasy średniej, tzw. klasy usługowej-pracownicy najemni tworzący wyższą warstwę urzędniczą, profesjonaliści, to profesjonalizacja dotyczy profesjonalistów, ale w Polsce określa się korporalizacja proces, który zmierza do podporządkowania przepisom określonych ciał i organizacji związanych z tym zawodem. Dotyczy zarówno przedstawicieli zawodów wykształconych, którzy są pracownikami najemnymi i którzy wykonują samodzielną pracę np. lekarz.

Profesjonalizacji podlegają te zawody, które mają szerokie zastosowanie a także takie zawody, które mają orientację na interesy ogólne, publiczne, kodeks etyczny powoduje, że ludzie, którzy będą pełni funkcję danego zawodu, internalizuje pewne zachowania. Profesjonalizacja ma służy temu by zawody należące do korporacji wpływały na dobro ogólne społeczeństwa. Profesjonalizacja (perspektywa konfliktowa) ma ma wpływ na stosunki łączące profesjonalistę a petentem. Profesjonalizacja konfliktowa pokazuje, że te organy, które powinny kontrolować te korporacje często służą do pomocy w sytuacji naruszeń, błędów w sztuce. Taka profesjonalizacja eliminuje konkurencję.

Profesjonaliści- specjaliści z wyższym wykształceniem

-nie pełnią funkcji kierowniczych

-musza posiadać certyfikaty określonych szkół

Rewolucja edukacyjna w Polsce –wzrost liczby uczelni i szkół kształconych na różnych poziomach .2000r –92 uczelnie państw 50 wyższych zawód. 135 niepaństwowych W latach 80-tych 4 razy wzrost liczby studentów tzw. wskaźnik koloryzacji 43,5% w 99 r 13% w 89 Powstają też formy szkoleniowe ,filie uniwersytetów w małych miastach. Boom edukacyjny na zachodzie rozpoczął się już w latach 80-tych Wiąże się z tym wiele problemów socjologicznych.

-jakość edukacji-nie zwiększyła się liczba kadr przy zwiększeniu się liczby studentów

-źródła zjawiska –dyplomaty często się niekorzystne w pracy zawodowej(tj wiedza)

-zmiana charakteru uczelni z tradycyjnych uniwersytetów na fabryki studentów(wykładowca płaci się za godziny, kwestie plagiat)

Część specjalistów to ludzie b znający się na swojej pracy gorzkiej jest z tzw. inteligencję średniego szczebla, choć dość dobrze uchronili się przed bezrobocie ich sytuacja finansowa jest średnia ,ale mają wyższe dochody niż robotnic.

Podobne prace

Do góry