Ocena brak

Produktywność strukturalna

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011

Charakterystyka

Produktywność strukturalna jest relacją rozdzielonego efektu końcowego(przypadającego na daną działalność) do kosztów i-ego typu działalności. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę obecność kluczy rozliczeniowych. Służą one do rozdziału efektu końcowego na poszczególne typy działalności. Sposób ten uwzględnia zasadę adekwatności kosztów i-tej działalności i jej udziału w wypracowanym przez przedsiębiorstwo efekcie końcowym. Dlatego też zaleca się aby podstawowym kluczem rozliczeniowym był wskaźnik kosztów produktywnych, ponieważ wskazuje na ekonomiczne zużycie zasobów.


Formuła obliczeniowa

<math>P = { S_n \over {\sum KM_i} } </math>


<math>P_i = { S_{n_i} \over KM_i } </math>


Gdzie:

  • P - produktywność strukturalna generalna,
  • P<sub>i</sub> - produktywność strukturalna cząstkowa dla i-tego typu działalności,
  • KM<sub>i</sub> - koszty i-tego typu działalności określone w rachunku menedżerskim,
  • S<sub>n<sub>i</sub></sub> - przychody ze sprzedaży rozliczone na i-ty typ działalności.

Wskaźnik ten może być interpretowany jako miernik zdolności do wytwarzania efektów, gdyż pojedyńczy czynnik może tworzyć złożony efekt wytwórczy.

Celem rachunku produktywności jest ocena zagospodarowania czynników wytwórczych ujednoliconych w określonego rodzaju działalności. Produktywność może spełniać funkcję diagnostyczną jak również informować czy w przedsiębiorstwie występuje efekt synergiczny czy też nie.


Autor: Agnieszka Bobak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry