Ocena brak

Produkty z węgla

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Koks jest produkowany w procesie suchej desty­lacji, inaczej koksowania, węgla. Polega on między innymi na prażeniu węgla bez dostępu tlenu celem usunięcia zawartego w nim gazu i smoły. Powsta­jący w tym procesie gaz koksowniczy jest cennym, wysokokalorycznym paliwem. Cennym surowcem jest także smoła. Zawiera ona przeszło 200 związ­ków chemicznych, z których znaczna część ma duże znaczenie w takich procesach technologicz­nych jak produkcja tłuszczów, mydeł, barwników, lekarstw, aromatów, rozpuszczalników, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, środków owadobójczych i innych.

Podobne prace

Do góry