Ocena brak

Produkty w procesie wytopu żelaza

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Gazy wylatujące z wielkiego pieca zawierają około 25% bardzo toksycznego tlenku węgla. Jednak tlenek węgla czyni je przydatnymi do wy­korzystania jako ubogie paliwo gazowe. Gazy wylotowe są chwytane u góry pieca, mieszane z bardziej energetycznym gazem i spalane w tej formie w instalacji podgrzewającej powietrze wdmuchiwane do wnętrza pieca. Wytwarzany żu­żel pływa po powierzchni nowo wytopionej su­rówki żelaznej. W regularnych odstępach czasu nowy wsad jest ładowany od góry, a surówka i żużel oddzielnie zbierane u dołu pieca. Z dużych pieców co sześć godzin spuszczanych jest około 2 tysięcy ton surówki żelaznej. Żelazo bądź odlewa się w formie dużych wlewek, zwanych gęsiami surówki, bądź też w formie ciekłej jest transportowane do instalacji produkującej stal. Proces wytopu jest ciągły. W normalnych warun­kach przerywa się go tylko wtedy, gdy obudowa pieca wymaga wymiany.

Podobne prace

Do góry