Ocena brak

Produkty substytucyjne

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Produkty, które są nabywane zamiast innych p. z uwagi na ich zdolność do
podobnego zaspokajania danych potrzeb, często przy korzystniejszych cenach.
Zastępowalność bezpośrednia jest możliwa, gdy p. zastępujący ma większość cech
p. zastępowanego (np. różne gatunki chleba). Zastępowalność pośrednia występuje
wtedy, kiedy p. zastępujący ma tylko niektóre cechy p. zastępowanego (np. masło
i smalec). Rozwój —» asortymentu rozszerza związki s. między p., ponieważ
y
w praktyce wszystkie p. są wjakimś stopniu substytutami. „Bliskimi" substytutami
są np. lodówki różnych firm, „dalekimi" — akcje i dzieła sztuki. Dobra mogą być
także w pewnej mierze zastępowane —> usługami i odwrotnie (np. uszycie garnituru
zamiast zakupu, zakup nowego telewizora zamiast naprawy starego).

 

Podobne prace

Do góry