Ocena brak

produkty organizacji niezyskowych

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Oczekiwane korzyści lub sprawiana satysfakcja oferowane obecnym i potencjal-
nym odbiorcom (klientom i —> donatorom organizacji niezyskowych), których
źródłem są dostarczone —> usługi (np. z zakresu ochrony zdrowia, oświaty), pro-
pagowane idee (np. walka o ochronę środowiska, o prawa konsumenta), promo-
wane osoby (przywódcy związków, partii politycznych), programy o. (np. związ-
ków zawodowych, o. charytatywnych). Planowanie i rozwój p. przez o.n. polegają
na stałym jego przystosowaniu pod względem treści, jakości, ilości i miejsca do
potrzeb odmiennych segmentów klientów i donatorów. Strategie marketingowe
p.o.n. to: strategia rozwoju linii p. lub strategia różnicowania p.

 

Podobne prace

Do góry