Ocena brak

Produkty i usługi w ujęciu marketingowym.

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Produktem w ujęciu marketingowym nazywamy dobro lub usługę zdolną do zaspokojenia ludzkich potrzeb.

 

Każdy produkt ma cechy wyróżniające go spośród innych da się go opisać i odpowiednio nazwać. Produkty mają też często wyróżniające je znaki towarowe. Produkty różnią się między sobą w zależności od technologii wytwarzania, gatunku, rodzaju, sposobu użytkowania, modelu, kształtu, opakowania itp. Najszerszą jednostką klasyfikacyjną produktów stanowi branża. Produkt, zatem stanowi zespól cech, obejmujących wartości użytkowe, wygląd, znak towarowy, cenę oraz związaną z nim usługę, czyli to wszystko, co z jednej strony oferuje sprzedający z drugiej zaś kupujący może zaakceptować jako przedmioty zaspokoją jego szczególne potrzeby. Usługami natomiast nazywamy wszelkie czynności związane z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, nie służące bezpośrednio do wytwarzania produktu.

Działalność usługowa leży w polu bezpośredniego zainteresowania marketingu, ponieważ jest to aktywność rynkowa. Wszystkie transakcje w tej sferze odbywają się na zasadzie kupna – sprzedaży i mają ścisłe powiązania ze światem towarów.

Podobne prace

Do góry