Ocena brak

Produkt Narodowy Brutto (PNB)

Autor /Carmen Dodano /14.04.2011

 

Produkt Narodowy Brutto (PNB) - jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu własności za granicą.

Podobne prace

Do góry