Ocena brak

Produkt krajowy brutto – definicja, zalety i wady

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Produkt Krajowy Brutto jest to wartość wszystkich dóbr i usług, wytworzonych w gospodarce w danym okresie, np. w ciągu 1 roku. Jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

Można go mierzyć za pomocą trzech równorzędnych metod:

1) Jako sumę wartości dodanej w procesie produkcji

- Wartość dodana to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji.

- Oblicza się ją przez odjęcie od wartości dóbr wyprodukowanych w przedsiębiorstwie, sumy kosztów rzeczowych czynników wytwórczych zużytych do produkcji tych dóbr.

2) Jako sumę dochodów czynników wytwórczych łącznie z zyskami uzyskanymi przez przedsiębiorców

3) Jako sumę wydatków na dobra finalne

- Dobra finalne to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika.

- Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne, np. maszyny), nabywane przez przedsiębiorstwa.

Do góry