Ocena brak

Produkt krajowy brutto a dochód narodowy

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

PKB to Produkt Krajowy Brutto (ang. GDP - Gross Domestic Product). Pokazuje wartość finalnych dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w gospodarce w jednostce czasu (najczęściej podaje się w ciągu roku). Środki zużywane w procesie produkcji dóbr finalnych nie są uwzględniane w tym wskaźniku. Należy pamiętać, że decydującym kryterium jest geografia.

PKB pokazuje wartość towarów i usług wyprodukowanych w jednym kraju, bez względu na obywatelstwo osób biorących udział w procesie produkcji czy kraj, w którym znajduje się centrala koncernu. PKB to jeden z najlepszych mierników dochodu narodowego. Dość dokładnie określa on poziom zamożności kraju. PKB nie uwzględnia kwot amortyzacyjnych. Toteż wzrost PKB nie przekłada się automatycznie na wzrost stopy życiowej.

Wielkość produktu krajowego brutto (PKB) należy odróżnić od wielkości produktu narodowego brutto (PNB). PNB jest wartością wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych przez obywateli danego kraju oraz przez podmioty z siedzibą na terenie tego kraju, niezależnie od tego, czy obywatele i podmioty te działają w kraju czy za granicą. Wielkość PNB wyznacza się poprzez dodanie do PKB wartości dochodów netto z własności za granicą.

Podobne prace

Do góry