Ocena brak

Produkcja wina

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Prawdopodobnie po raz pierwszy otrzymano wino zupełnie przypadkowo w sposób opisany powyżej. Powstały napój miał właściwości pobudzające, tak więc spotkał się z zainteresowaniem ówczesnych ludzi. Przez wieki technologię produkcji wina poważnie udoskonalono. Obecnie każdy jej etap jest wnikliwie kontrolowany, aby zapewnić odpo­wiednią jakość produktu finalnego. Jednakże, tak jak i przed wiekami, wiele zależy od regionu pro­dukcji. Klimat i rodzaj gleby stwarzają optymalne warunki wzrostu wybranym odmianom winorośli. Klimat wpływa także na szybkość wzrostu owo­ców i zawartość cukru. Zmienny typ drożdży eg­zystujących na owocach ma z kolei wpływ na po­smak wina. Także szczegóły techniki produkcji zmieniają się zależnie od miejsca. W rezultacie większość win posiada swe cechy charakterystycz­ne, które, choć często bardzo subtelne, pozwalają ekspertom na identyfikację regionu, a nawet miej­sca produkcji trunku.
Winorośl rośnie najlepiej na kamienistych gle­bach o odczynie zasadowym, pomiędzy 30 a 50 stopniem szerokości geograficznej zarówno północnej jak i południowej. Owocuje jesienią. Owo­ce są zrywane, a następnie wytłaczane, aby uzy­skać sok, któremu pozwala się fermentować w kadziach. Zarówno białe jak i czarne winogro­na wydzielają jasny sok, odpowiedni do produkcji białych win. W celu otrzymania wina czerwonego w soku z czarnych winogron pozostawia się na część procesu fermentacji ich skórki. Czerwone % barwniki ze skórek powoli rozpuszczają się w fermentującym roztworze nadając mu kolor.

Podobne prace

Do góry