Ocena brak

PRODUKCJA SERYJNA

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Jest pośredni typ organizacyjny między produkcją jednostkową i masową. Polega ona na cyklicznym (powtarzalnym) wytwarzaniu pewnych asortymentów wyrobów w seriach (partiach) o ustalonych z góry ilościach. Do p.s. zalicza się produkcję odzieży, butów, mebli, maszyn itp.

W p.s. wytwarzanie takich samych wyrobów powtarza się co pewien czas. W zależności od stopnia stabilizacji powtarzalności jakiegoś asortymentu wyrobów oraz skali produkcji można mówić o produkcji mało-, średnio- i wielkoseryjnej. Produkcja małoseryjna zbliżona jest swoim charakterem do produkcji jednostkowej, zaś wielkoseryjna - do produkcji masowej.

W p.s. przedmiotem kalkulacji jest zlecenie lub asortyment produkowanego wyrobu, w ramach którego ustala się jednostkowy koszt jego wytworzenia.

Podobne prace

Do góry