Ocena brak

Produkcja roślinna i zwierzęca

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Produkcja roślinna ;

Zboża - zbożami obsiane jest ok. 60% gruntów ornych. Największe znaczenie mają; - Pszenica – około 20% gruntów ornych jest obsianych tym zbożem. Jest zbożem o

dużych wymaganiach glebowych.

  • Jęczmień – jest zbożem głównie paszowym, a ponadto używa się go do produkcji piwa i kasz.

  • Żyto – jest to roślina o niewielkich wymaganiach glebowych i klimatycznych.

  • Owies – jest zbożem o małych wymaganiach glebowych, natomiast wymaga dużo wilgoci. Ponieważ jest to roślina uprawiana głównie dla koni , areał jej upraw zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem się pogłowia koni.

Ziemniaki – uprawiane są w całym kraju , głównie dla potrzeb paszowych i przemysłowych.

Burak cukrowy – jest to tzw. roślina przemysłowa, wymagająca dobrych gleb i ciepłego klimatu oraz starannej uprawy.

Rzepak i rzepik – to rośliny oleiste, dostarczające tłuszczu.

Len i konopie – to rośliny dostarczające włókien.

Chmiel – używany w przemyśle piwowarskim, a także farmaceutycznym .

Tytoń – służy do produkcji tytoniu.

Polska jest liczącym się na świecie producentem warzyw i owoców.

Warzywa – ze wzg. na wielkość zbiorów największą rolę odgrywa uprawa kapusty, marchwi, buraków ćwikłowych, cebuli, ogórków i pomidorów.

Owoce – najwięcej uprawia się jabłoni, śliwy, wiśnie, grusze, czereśnie, truskawki, maliny i porzeczki.

Produkcja zwierzęca – Chów zwierząt gospodarczych dostarcza artykułów żywnościowych oraz surowców przemysłowych.

Chów bydła – w Polsce odgrywa największą rolę. Mleczność krów w Polsce utrzymuje się na średnim poziomie. Polska produkuje 3,3% światowego mleka i zajmuje pod tym względem 5 miejsce w świecie.

Trzoda chlewna – hoduje się głównie w celu pozyskania mięsa.

Owce – hoduje się w Polsce głównie dla wełny i skór; mleko i mięso są produktami dodatkowymi.

Pogłowie koni – ulega w Polsce systematycznemu zmniejszeniu.

Chów drobiu – dostarcza mięsa, jaj i pierza.

Podobne prace

Do góry