Ocena brak

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport w Polsce

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

PRODUKCJA ROŚLINNA:

Znaczenie uprawy zbóż:

-zaspokojenie potrzeb żywnościowych

-znaczenie pastewne

-znaczenie przemysłowe

około 60% gruntów ornych to zboża

PSZENICA: 20% powierzchni gruntów ornych; Uprawa: Żuławy Wiślane, Kujawy, Wielkopolska, Niz Śląska, żyznych glebach Wyż. Lubelskiej i Niż Sandomierskiej;

Gleby: żyzne, o dostatecznej wilgoci, jest plenna (uzyskiwana w większej niż inne zboża ilości z jednego ha)

ŻYTO w wydobywaniu mamy 1. miejsce na świecie; uprawa: centralna i pn-wsch Polska, pas nizin i pojezierzy; Gleby: słabe brunatne, lepsze bielice; produkcja chleba

JECZMIEN: gleby brunatne, średnie, o dużej wilgotności; uprawa: wyżyny, Niz Śląska i Sandomierska, Wielkopolska

Wykorzystanie paszowe i spożywcze (piwo)

PSZENZYTO: Uprawa: Polska pn-wsch, surowsze klimaty, Gleby: średnie, słabe zboże mało wymagające a plenne, produkcja chleba

OWIES: Gleby: obszary pojeziorne i podgórskie (duża ilość opadów), gleby lekkie,

uprawa: Pas Podsudecki, Podkarpacki, wyżyny, pojezierza; jego uprawa maleje;

ZIEMNIAKI: 12% pow. Zasiewu

Podstawowe wyżywienie Polaków, Litwinów i Białorusinów, pasza dla trzody chlewnej, surowiec dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, mają małe wymagania klimatyczne, ale są pracochłonne, produkcja 645 kg/osoba, ważny produkt eksportowy, gleby słabsze, cała Polska.

BURAKI CUKROWE Gleby: bdb (pszenno-buraczane), czarne ziemie, ciepłe wilgotne lato, Uprawa: Wyż Śląska, Niz Sandomier., Zulawy, Wielkopolska; źle znoszą transport i składowani; spada produkcja

WARZYWA uprawa w pobliżu większych miast i zakładów przetwórczych, pokrywają zapotrzebowanie eksportowe i importowe.

Uprawa: woj. śląsko-krakowskie, warszawskie, łódzkie, Niż. Śląska

RZEPAK i RZEPIK oleiste rośliny,

Uprawa: wyżyny, niziny i przedgórza

Gleby: bardzo dobre, wilgotne,

Produkcja oleju, makuchy (odpady) to pasza

TYTON i CHMIEL Gleby: bardzo dobre

uprawa: Wybrzeże, Pojezierza, Wyż Kielecka i Sandomierska

LEN I KONOPIE spada produkcja;

Uprawa: Wielkopolska, Pojezierze Pomorskie, Wyż. Lubelska

CHÓW ZWIERZĄT dostarcza artykułów żywnościowych i surowców przemysłowych

BYDLO: obecnie ok. 8 mln. sztuk, ilość ciągle spada. Rozmieszczenie nierównomierne (małopolska, wielkopolska); Polska zajmuje 9 miejsce na świecie w produkcji mleka (317l/osoba)

TRZODA CHLEWNA: chów na mięso, pogłowie ok. 20 mln sztuk (6 miejsce), najwięcej w środkowo-zachodniej i pn części kraju

KONIE: hodowla spada, wynosi ok. 500 tys sztuk, stanowią siłę pociągową w małych gospodarstwach;

OWCE: hodowla dla mięsa i skór, mleko i mięso sa produktami dodatkowymi; Pogłowie zmniejsza się ciągle (troche wiecej niż koni), hodowla: rejon środkowo-zachodni, karpacki, sudecki

DRÓB: szczególnie hodowla brojlerów

Lasy:

1.W 46 lesistość kraju osiągnęła najnizszy poziom (20,8% kraju). W wyniku zalesiania w 89 wzrosło do 27,7%

2.Rozmieszczenie: nierównomierne

-najbardziej zalesione są woj. zachodnie i północne (35 - 50%) oraz karpackie

-najsłabiej zalesione są środkowe obszary kraju (płockie 12%)

3.Struktura gatunkowa lasów:

a)iglaste 78%

-sosna 69% - rozpowszechniona w całym

kraju, porasta tereny piaszczyste

-świerk 6% - rosnie w wyzynnych partiach

gór, tworzy zwarte kompleksy leśne w

pn-wsch Polsce

-jodła 2,5%

-buk 4% oba te lasy rosna w górach

b)lisciaste 22%

-dąb, buk, grab, jesion występują w zach.

i pn-zach części kraju

4.Struktura wieku polskich lasów:

zbyt mała ilość lasów w wieku rębnym (pow. 80 lat) - tylko 16%, drzewostany młode (poniżej 40 lat) - 44%

5.Rola lasów:

-dostarczanie produkcji materialnej

-funkcje regulacyjne (fotosynteza)

-pochłanianie substancji szkodliwych z powietrza

-łagodnienie klimatu

-hamowanie gwałtownego spływu wód

-regulacja poziomu wód gruntowych

-funkcje rekreacyjne

6.Drewno:

-surowiec dla przem drzewnego

-sur dla przem celulozowo-papierniczego

-gornictwo podziemne

-budownictwo

-transport kolejowy

7.Przemysł drzewny:

a)tartaczny (nadmiar w części zachodniej, brak w części wschodniej)

b)płyt pilśniowych (Czarna Woda, Krosno Odrzańskie, Koniecpol, Przemyśl, Pisz)

c)meblarski (Swarzędz, Radomsko, Jarocin, Wyszków, Białystok, Zamość, Suwałki, Olsztyn, Ostrów, Mazowiecka)

8.Przemysł celulozowo-papierniczy: Świecie nad Wisłą, Kwidzyń, Ostrołęka, Kostrzyń, Włocławek, Konstancin-Jeziorna) surowcochłonny, zuzywa ogromne ilości wody, źródło trujących ścieków

9.Parki Narodowe: obszary ściśle chronione w celu zachowania w niezmienionym stanie najbardziej cennych fragmentów przyrody;

W Polsce: 22 parki, 301tys.ha

-Białowieski park narodowy, Stołowogórski, Magurski, Bory Tucholskie, narwiański, biebrzański

Parki: Stołowogórski, Białowieski, Słowiński, Bieszczadzki, rezerwat Łuknajno to rezerwaty Biosfery UNESCO

Komunikacja i transport:

Komunikacja to dział gospodarki zajmujący się przemieszczaniem ładunków i osób oraz przekazywaniem wiadomości. Komunikacja obejmuje transport i łączność. Transport polega na przemieszczaniu w przestrzeni ładunków i osób, łączność zajmuje się przekazywaniem informacji.

Położenie Polski w Środkowej Europie i dostep do morza sprawiają, że Polska jest ważnym szlakiem tranzytowym.

Podział komunikacji:

1.Transport

a)kolejowy

b)drogowy

c)wodny

-śródlądowy

-morski

d)powietrzny

e)przesyłowy

2.Łączność

a)pocztowa

b)telefoniczna

c)telewizyjna

d)radiowa

e)satelitarna

f)komputerowa

g)komórkowa

Podobne prace

Do góry