Ocena brak

Produkcja papieru

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

W celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, pul­pę płucze się i filtruje. Jeżeli produktem docelo­wym ma być biały papier, poddaje się ją także procesowi wybielania. Nadaje się jej potem formę arkuszy, które następnie suszy się, nawija na bele i dostarcza do papierni. Tąp maszyna o nazwie warnik rozdrabnia je i miesza z wodą. Jeżeli proces ten jest ciągły, to nie wymaga on pośredniej fazy suszenia.
Na tym etapie, pulpa, zawierająca drewniane włókna i wodę, nosi nazwę masy papierniczej. Można do niej dodać także papier pochodzący z makulatury, po uprzednim usunięciu z niego far­by drukarskiej.
Wielkość i giętkość włókien - odpowiednia dla rodzaju produkowanego papieru - uzyskiwana jest w takich maszynach jak gniotowniki i rozwłókniacze. Do masy dodaje się następnie inne substancje, nadające jej pożądane cechy.
Papier, który będzie służył do pisania pod­lega impregnacji, najczęściej przy pomocy różnego rodzaju żywic. Ma to zapobiegać „rozlewaniu się" atramentu na stronie i w efekcie nieczytel­ności pisma. Papier przeznaczony do druku nie wymaga tak starannej impregnacji, co wynika z faktu, że farba drukarska, w przeciwieństwie do atramentu, nie zawiera wody.
Barwienie papieru odbywa się przy użyciu różnych barwników lub pigmentów, takich, jak sproszkowana glina. Glinka porcelanowa (kaolin) powoduje, że papier staje się biały i nie przepuszcza światła.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą uzys­kiwania papieru jest proces Fourdriniera. W pro­cesie tym masa papiernicza trafia do wlewu, z którego dostaje się na wykonaną z drutu lub plastyku ruchomą taśmę zwaną sitem. Sito może mieć do 9 metrów szerokości i poruszać się z prędkością do 1000 m/min. Od tempa, z jakim masa jest przekazywana z wlewu na sito, zależy grubość i waga produkowanego papieru.

Podobne prace

Do góry