Ocena brak

PRODUKCJA (LINIA) POTOKOWA – ODMIANY

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Istotą jest ciągłość i równomierność natężenia w jednostce czasu przepływu przedmiotów pracy na wszystkich stanowiskach roboczych. Przepływ ten jest jednokierunkowy i następuje bez przerw. Produkcja potokowa odbywa się w komórkach produkcyjnych specjalizowanych wg zasady przedmiotowej i zamkniętych zawierających zestaw bardzo wysoko specjalizowanych stanowisk pracy. Prokucja potokowa odbywa się w strukturach zwanych liniami potokowymi, którymi są zamknięte komórki wyspecjalizowane wg specjalizacji przedmiotowej. Zalety stosowania linii potokowych: *skrócenie dróg transportu *skrócenie cyklu produkcyjnego *zmniejszenie zapasów produkcji w toku *b. wysokie wykorzystanie maszyn i wyposażenia *niski jednostkowy koszt produkcji. Wady: *łatwość przenoszenia się zakłóceń dowolnego elementu tej struktury produkcyjnej na całą tę strukturę *niska przestawialność na inną produkcję = niska elastyczność *wymóg wysokiego poziom organizacji. Wykonywana w zamkniętych komórkach, małoróżnorodne produkty, powtarzalność przepływu-ciągłość, równomierność: czas pracy, wyposażenia i obróbka wytwarzanych produktów. Jest to b. wydajna forma produkcji. Różnica z niepotokowymi formami: *wymaga wielkiej sprawności *w linii potokowej straty szybko przenoszą się na całą komórkę. Każde stanowisko ma podobny lub krotny czas trwania pracy. Takt obliczeniowy np. 3 min. to co 3min.towar powinien być wyprodukowany. Każde stanowisko pracuje 3min., wyst. synchronizacja między komórkami. Gdy jej nie ma, np. jedno stanowisko pracuje 4min. to na pozostałych stanowiskach powstają straty o wielkości 1min. oraz spowolnienie biegu produkcji.

Rodzaje produkcji potokowej: 1.wg typu produkcji *stała = potok stały- masowa produkcja – produkowany jest tylko jeden wyrób*zmienna=potok zmienny – produkowanych jest kilka wyrobów- wysokoseryjna produkcja. 2.*produkcja potokowa zsynchronizowana – czas wykonania na każdym stanowisku jest taki sam i równy taktowi cyklu lub jego krotności, *niezsynchronizowana - brak synchronizacji na stanowiskach 3. *z rytmem swobodnym - jest zachowywany wskutek właściwej pracy *z rytmem wymuszonym - wymusza się zadanie w określ. czasie, wymusza je transport zmechanizowany 4.wg stopnia uzbrojenia *linie ręczne *zmechanizowane

 

Do góry