Ocena brak

Produkcja gazu

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Pierwszymi ludźmi, którzy użyli gazu do oświetlenia byli Chińczycy. Jednak na szerszą skalę wykorzystano gaz dopiero w dziewiętnastym wieku.
W roku 1618 francuski chemik Jean Tardier zademonstrował, jak można użyć do oświetlania pomieszczeń gazu wypro­dukowanego przy suchej destylacji węgla. Lecz okazało się niestety, że jest to sposób zbyt niebez­pieczny i upłynęło jeszcze sporo czasu, nim pod koniec XVIII wieku rozpoczęto wreszcie przemy­słową produkcję gazu.
Pierwszą wykorzystywaną instalacją gazową na gaz węglowy był system oświetlenia gazowego biur kopalni węgla kamiennego w angielskim hrab­stwie Cumberland, oddany do użytku w 1765 roku. Gaz pochodził z płonącego pokładu węgla. Wiel­kim postępem było wprowadzenie w 1792 roku przez angielskiego inżyniera Williama Murdocka metody otrzymywania gazu przez grzanie węgla w retorcie. Tak uzyskany gaz Murdock magazyno­wał w zbiorniku umieszczonym w ogrodzie swe­go domu. Gaz ze zbiornika był dostarczany do lamp zainstalowanych wewnątrz. Później Murdock zbu­dował podobną instalację dla firmy Boulton i Watt produkującej między innymi maszyny parowe, w której to firmie był zatrudniony. Instalacja była na tyle udana, że wkrótce Boulton i Watt zaczęli produkować urządzenia do produkcji gazu i sprze­dawać je wszystkim, którzy chcieli sami wytwa­rzać gaz dla celów oświetleniowych.

Podobne prace

Do góry