Ocena brak

Procesy struktur organizacyjnych

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

  • Podziału pracy między uczestników organizacji. Prowadzi on do zdefiniowania zadań poszczególnych uczestników, tak, aby suma tych zadań przy zachowaniu niezbędnej koordynacji między nimi składała się na realizację celów organizacji.

  • Podziały władzy w organizacji, mający charakter pionowy. W jego wyniku powstaje hierarchiczna budowa struktury organizacyjnej.

  • Integracji elementów organizacji w całość przez tworzenie różnego rodzaju powiązań między nimi. Jest to nieodłączna część procesów podziału.

Istotnym elementem charakteryzującym strukturę organizacyjną są więzi organizacyjne,

wyrażające się m.in. przepływem informacji, lub innych zasileń między częściami instytucji, które w procesie ich utrwalania powodują powstawanie tzw. sprzężeń organizacyjnych.

Podobne prace

Do góry