Ocena brak

Procesy społeczne i ich klasyfikacja oraz przykłady

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

PROCES SPOŁECZNY to serie powiązanych ze sobą zjawisk społecznych dotyczących osobowości, grup społecznych i innych zbiorowości.

Procesy społeczne można sklasyfikować przynajmniej ze względu na 2 kryteria:

Kryterium skutków powoduje wyróżnienie procesów: integracyjnych i dezintegracyjnych.

Uwzględniając zaś kryterium podmiotowe procesy społeczne można podzielić na: intrapersonalne (procesy społeczne dotyczące tylko jednostki, np. konflikt wewnętrzny) oraz interpersonalne (procesy międzyludzkie).

Przykłady procesów społecznych:

Etapy procesu przystosowania:

 1. Reorientacja psychologiczna (rozpoznanie nowej sytuacji).

 2. Tolerancja (uszanowanie odmienności).

 3. Akomodacja (wytworzenie się pewnych elementów wspólnych).

 4. Asymilacja (przystosowanie całkowite).

 5. Współpraca (przynajmniej dwie osoby mają wspólny cel).

Rodzaje współpracy:

- oparta na solidarności;

- oparta na kompromisie;

- oparta na solidarności i kompromisie;

- w warunkach konfliktu.

 • Współzawodnictwo (cel jest ograniczony):

Rodzaje współzawodnictwa:

 1. Antagonistyczne (konfliktotwórcze).

 2. Twórcze.

 3. Spontaniczne.

Rodzaje ruchliwości społecznej: horyzontalna (pozioma), wertykalna (pionowa), wahadłowa (wtedy kiedy ktoś przemieszcza się tam i z powrotem).

 • Konflikt. Jest to sprzeczność interesów, poglądów, celów, itp.

KONFLIKT jest serią zjawisk powstających na gruncie rozbieżności interesów. Jest procesem, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie lub zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych.

 • Dezorganizacja (oznacza taki stan, kiedy jednostki lub grupy nie potrafią realizować stawianych sobie celów, może nastąpić zawsze jeśli występują jakieś przyczyny)., reorganizacja (zespół działań zmierzających do przywrócenia porządku społecznego w zbiorowości.

Podobne prace

Do góry