Ocena brak

Procesy społeczne

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

W języku potocznym przez proces rozumie się zazwyczaj jakieś połączone ze sobą szeregi zjawisk wywołujące określone skutki. 

Procesy społeczne wg L. von Wiese`a:

- procesy łączące ludzi (asocjatywne)

* zbliżenie

* przystosowanie

* zrównanie

* zjednoczenie

- procesy dzielące ludzi (na gruncie rozbieżności interesów lub dążenia do zaspokojenia tych samych interesów kosztem partnera)

* rozłączanie

* współzawodnictwo

* opozycja

* konflikt

Procesem społecznym nazywamy względnie jednorodne serie zjawisk powiązane zależnościami przyczynowymi lub strukturalno-funkcjonalnymi, które zachodzą w społeczeństwie.

Rodzaje procesów społecznych:

1. Intrapersonalne – zachodzące w osobowości człowieka (np. samokształcenie)

2. Procesy zachodzące między dwoma jednostkami (stosunki różnego rodzaju, przystosowanie, sprzeciw, bunt, oderwanie się)

3. Procesy zachodzące miedzy jednostką i grupą (podporządkowanie, identyfikacja, dążenie do dominowania, sprzeciw, bunt, oderwanie się)

4. Procesy zachodzące miedzy dwoma grupami (współpraca, współistnienie pokojowe, wzajemna pomoc, tolerowanie się, niechęć, konkurencja, konflikt, wrogość, walka, wojna: gospodarcza, psychiczna, zbrojna)

5. Zmieniające organizacje i strukturę grup (rozwój, dekadencja, reorganizacja, dezorganizacja, ruchliwość społeczna, modernizacja)

Podobne prace

Do góry