Ocena brak

Procesy logistyczne - Koszty procesów logistycznych

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Traktowane kompleksowo koszty logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym składają się z następujących elementów:

• kosztów fizycznego transferu dóbr, czyli kosztów transportu zewnętrznego i wewnętrznego, obejmujących koszty wynikające ze zużycia sprzętu (amortyzacja) lub z opłat za usługi zewnętrzne oraz kosztów robocizny,

• kosztów magazynowania dóbr (zapasów) objętych analizowanym systemem logistycznym we wszystkich ogniwach ich „postoju”,

• pozostałych kosztów utrzymania zapasów, zwłaszcza wynikających z zamrożenia środków finansowych i uzyskiwanego na ten cel kredytu.

• kosztów organizacji i funkcjonowania transferu informacji związanych z funkcjonowaniem systemu,

• kosztów organizacji systemu i kontroli jego działania.

Podobne prace

Do góry