Ocena brak

Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników. 

Po pierwsze rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyła przemyślana polityka socjalna, dążąca do podwyższenia materialnego standardu życia i szans życiowych robotników. Wzrost produkcji umożliwiał znaczne zwiększenie płac realnych i niemal pełne zatrudnienie, wzrastały także wskaźniki aktywności zawodowej.

Po drugie, czynniki społeczno-ekonomiczne i demograficzne w połączeniu z kulturowymi zmniejszały kulturowy przedział między robotnikami i klasami średnimi. Geograficzna mobilność i ruchliwość zawo-dowa, towarzyszące rozwojowi sektora usług, redukowały różnice statusu poszczególnych klas społecznych.

Po trzecie, wykształcił się pewien zbiór kulturowych dyspozycji i instytucji, które ułatwiały klasowy kompromis. zrodziły powszechne przekonanie, że bez względu na naturę i intensywność społecznych konfliktów klasom niższym należy umożliwić wyrażanie ich roszczeń i obronę interesów. Państwo dobrobytu powinno gwarantować jednostce wolność przystąpienia do związku.

Podobne prace

Do góry