Ocena brak

Procesy endogeniczne - Zjawiska wulkaniczne

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Wulkanizm - odgrywa on dużą role w kształtowaniu ziemi. Zjawiska wulkaniczne związane są z przebiciem i wydostaniem się magmy z głębi ziemi na jej powierzchnię. Płynny stop skalny - magma , po wydobyciu się na powierzchnię nosi nazwę lawa. Magma wydobywa się na powierzchnię ziemi przez krater lub szczeliny. Wydobywanie się magmy na powierzchnię nosi nazwę erupcji.

. rodzaje law :

lawy rzadkie, zasadowe - bazaltowe, o małej lepkości tworzą wulkany tarczowe, o rozległych ładnie nachylonych stokach.

lawy gęste, kwaśne -krzemionkowe, wolno spływające często zamykają ujście krateru, tworzące czopy w kominach wulkanicznych. Tworzą stożki wulkaniczne o stromych i wysokich stokach.

. rodzaje wulkanów :

efuzywne (lawowe) - podczas erupcji wydobywa się tylko lawa

eksplozywne - podczas erupcji wydobywają się z nich utwory piroklastyczne

stratowulkany (wulkany mieszane) - podczas erupcji wyrzucane są utwory piroklastyczne i lawa (takie wulkany występują najczęściej)

Podczas każdej erupcji wydostają się różne gazy: CO2, SO2, H2S, HCl i para wodna

Rodzaj Częstotliwość erupcji Przykłady

Czynne okresy spokoju przerywane częstymi erupcjami Etna, Wezuwiusz, Stromboli

Drzemiące erupcje za pamięci ludzkiej, od dłuższego czasu nie notowane Tambora, Fudżi - Jama

Wygasłe erupcje nie notowane za pamięci człowieka stożki wulkaniczne w Polsce, Niemczech i Francji

Najwięcej wulkanów znajduje się wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego. W Europie najwięcej czynnych wulkanów znajduje się we Włoszech (Stromboli, Vulcano, Etna, Wezuwiusz) i na Islandii (Askja i Hekla).

Podobne prace

Do góry