Ocena brak

Procesy endogeniczne - Trzęsienia ziemi

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej w wyniku nagłych przesunięć mas skalnych wewnątrz litosfery. Badaniem zjawisk związanych z trzęsieniem ziemi zajmuje się sejsmologia. Dzieli się je na:

. płytkie - źródło na głębokości do 70 km

. pośrednie - źródło na głębokości od 70 do 300 km

. głębokie - źródło na głębokości od 300 do 700 km

Trzęsienie ziemi trwa od kilku do kilkunastu sekund. Ognisko trzęsienia ziemi to hipocentrum, natomiast odpowiadający mu punkt na powierzchni ziemi to epicentrum. Trzęsienia ziemi są częstym zjawiskiem na kuli ziemskiej (ok. 50 000 rocznie). Trzęsienia ziemi występują tam gdzie zachodzą kolizje wielkich płyt litosfery. Do pomiarów trzęsień ziemi korzysta się ze skali Richtera ( od 0 do 9 - każdy stopień to dziesięciokrotnie większe trzęsienie ) lub skali Mercallego ( od 0 do 12 - ocenia widoczne skutki trzęsienia ).

Rodzaj Skutki i przyczyny % udziału we wszystkich trzęsieniach ziemi

Tektoniczne bardzo groźne, katastrofalne wywołane ruchami płyt litosfery 90 %

Wulkaniczne mniej groźne, powodują je erupcje wulkaniczne 7%

Zapadliskowe najmniej groźne, wywołane zapadaniem się pustych przestrzeni w skorupie ziemskiej 3%.

Podobne prace

Do góry