Ocena brak

Procesy endogeniczne - Ruchy górotwórcze

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Ruchy górotwórcze, górotwórczość, wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do powstania gór, stanowiące część cyklu orogenicznego.

W efekcie orogenezy następuje sfałdowanie osadów w obrębie geosynklin oraz ich wypiętrzenie w postaci łańcuchów gór fałdowych, czemu towarzyszą powszechnie procesy magmatyzmu i metamorfizmu. Na "usztywnionych", nie podlegających fałdowaniu fragmentach skorupy ziemskiej (tzw. kratonach) orogeneza powoduje powstawanie pionowych przemieszczeń, wzdłuż linii uskoków, tworzących często góry zrębowe.

W historii Ziemi wyróżnia się cztery główne orogenezy: prekambryjską, kaledońską, hercyńską oraz alpejską. W każdej z nich wydziela się szereg faz górotwórczych o zwiększonym nasileniu ruchów górotwórczych, występujących tylko na niektórych obszarach Ziemi.

typy gór:

Fałdowe Tworzą się wskutek sfałdowania mas skalnych Himalaje, Alpy, Karpaty, Pireneje, Andy, Atlas

Zrębowe Powstają wskutek pionowych przemieszczeń wzdłuż uskoków skalnych Ural, Harz, Sudety

Wulkaniczne Są wynikiem erupcji wulkanicznych góry Kamczatki, Islandii, Japonii

Podobne prace

Do góry