Ocena brak

Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

  1. zmiana form własności, skupienie i utrwalenie własności prywatnej, zmiana warunków produkcji materialnej

  2. spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Niepełnowymiarowy czas pracy, zatrudnienie na zlecenia

  3. zatrudnienie w sektorze usług przekracza niekiedy 50%, z dużym udziałem kobiet

  4. odchodzenie drobnej prywatnej własności

Postindustrializm – stadium bardzo zaawansowanego rozwoju socjoekonomicznego społeczeństwa charakteryzujące się znacznie wyższym poziomem struktury i rozbudowaniem rynku usług niż w społeczeństwie przemysłowym, odmasowieniem środków przekazu, rezygnacją z długoseryjnej produkcji masowej, rozrostem sieci telekomunikacyjnej, kontrolowaniem biurokracji przez menadżerów, konwergencją systemów społeczno – ekonomicznych, dużą stabilnością, pluralizmem, wyciszeniem konfliktów ideologicznych i normatywnym konsensusem.

Podobne prace

Do góry