Ocena brak

Procesowe znaczenie choroby psychicznej

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Art. 31§1kk . Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.

Nie popełnia przestępstwa kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia, lub pokierować swoim postępowaniem. §2 jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. §3 Przepisów §2 i 3 nie stosuje się gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności które przewidywał lub mógł przewidzieć.

Podobne prace

Do góry