Ocena brak

PROCESOWA OCHRONA DO SPADKU

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

W wyniku nabycia spadku dziedzic stawał się jego właścicielem. Mogło się jednak zdarzyć, iż kto inny posiadał spadek czyli władał nim. Jeśli żądania dziedzica o wydanie spadku nie skutkowały, przysługiwały mu różne prawne środki ochrony swoich praw w zależności od tego czy dziedziczył według prawa cywilnego czy też pretorskiego. Dziedzic prawa cywilnego (heres) mógł użyć hereditatis petitio (należącej do actiones in rem) w celu odzyskania całości spadku (a nie do pojedynczych rzeczy spadowych). Aby odzyskać daną część mógł użyć w dobie procesu legisakcyjnego legis actio sacramento in rem.

Dziedzic prawa pretorskiego (bonorum possessor) miał do dyspozycji interdykt interdictum quorum bonorum o wydanie całości rzeczy materialnych. Aby odzyskać spadek zawierający także prawa majątkowe musiał użyć hereditatis petitio possessoria. Do odzyskania pojedynczych praw wchodzących do spadku mógł użyć skarg dostępnych dla heres, a sędzia używał wtedy fikcji aby traktować powoda "jak gdyby był on dziedzicem prawa cywilnego" (si heres esset).

Podobne prace

Do góry