Ocena brak

Proces zarządzania marketingowego

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. Jest to świadome działanie podejmowane w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów wymiany na rynkach docelowych. Od przeds. Wymaga się umiejętności wpływania na poziom i strukturę popytu oraz kształtowania się jego w czasie. Przy realizacji tych zadań kierownikom marketingu sluża badania marketingowe, planowanie, i kontrola. W zakresie planowania marketingowego musza podejmować decyzje odnośnie rynków docelowy, pozycjonowania produktu, rozwoju produktu, ustalania cen,wyboru kanału dystrybucji,dystrybucji fizycznej,srodków komunikacji z otoczeniem i promocji.

Indywidualne i społeczne znaczenie marketingu

Koncepcja marketingu opiera się na założeniu ze głównym zadaniem przeds. Jest określenie potrzeb, pragnień i preferencji obranej za cel grupy klientów oraz dostarczenie pożądanego zadowolenia. Jej cztery główne filary to rynek docelowy, potrzeby klienta, mark. Skoordynowany, rentowność.

W myśl koncepcji marketingu społecznego głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest zapewnienie klientom zadowolenia i długookresowego dobrobytu jako środków realizacji celów organizacji.

Zainteresowanie marketingiem ze strony organizacji z sektora biznesu, sektora non-profit i sektora międzynarodowego wzrasta, wraz z uświadomieniem sobie przez te organizacje roli marketingu w poprawie skuteczności działań rynkowych

Podobne prace

Do góry