Ocena brak

Proces transformacji systemowej w Polsce

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Transformacja systemowa to proces zmian dotyczących procesów politycznych, gospodarczych i społecznych, zmian stosunków własnościowych i reprywatyzacji.

W latach 1944 – 1989 w Polsce panowała gospodarka centralnie planowana.

- system monocentryczny: charakteryzował się monopolem władzy politycznej, dominacją własności państwa, monopolem handlu zagranicznego.

- decydowanie o stanowiskach przez aparat partyjny

- brak rynku, centralne planowanie, jako narzędzie oddziaływania państwa na gospodarkę

- mechanizm finansowy nie był aktywny (pieniądz wyprzedzał towar)

TYPOLOGIA LAT 1945 - 1989

1945-1948r – gospodarka sterowana przez Centralny Urząd Planowania (CUP)

1948-1955r – monopol władzy politycznej: władzy państwowej, okres planu sześcioletniego.

1956-1970r – system centralnego planowania, początek gospodarki radzieckiej (Gomółka), limity funduszu płac

1971-1980r – powstaje zadłużenie państwa (Gierek)

1981-1989r – początek transformacji systemowej, wczesny okres przejścia z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.

1990 – początek okresu przejścia z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej – transformacja systemowa i ustrojowa.

Zmiany w gospodarce:

Uwolnienie cech rynkowych, wprowadzenie restrykcyjnej polityki płac, polityki budżetowej (Bank Centralny), wprowadzenie restrykcyjnej polityki fiskalnej, wymiana waluty złotego na obce, od 19992 roku rozpoczął się wzrost PKB i spadek inflacji. Wiele z tych zmian trwa do dziś, np. przebudowa stosunków własnościowych (prywatyzacja i reprywatyzacja).

Proces transformacji musi dotyczyć jednocześnie trzech układów:

- układu politycznego – przejście z systemu władzy monopartyjnej do wielopartyjnej.

Obecnie jest około 190 partii.

- układ gospodarczy – najtrudniejszy do zmian, struktura jest bardzo rozbudowana.

Gospodarkę dzielimy na trzy sektory: rolnictwo, przemysł, usługi.

Układ społeczno– kulturalny.

Instytucje będące barometrem aktywności gospodarczej: giełda, BCC, izby gospodarcze, partie polityczne, polskie towarzystwa ekonomiczne, instytucje infrastruktury rynkowej.

Podobne prace

Do góry