Ocena brak

Proces SPOSTZREGANIA I JEGO FAZY

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

Proces spostrzegania to tworzenie reprezentacji przedmiotu na podstawie informacji otrzymanych z narządów zmysłowych i zawartych w pamięci.

Bodziec dystalny(bodziec zewnętrzny)->bodziec proksymalny(obraz powstający na siatkówce)-> wrażenie ( cechy bodźca zakodowane w impulsach-> spostrzeżenie(odkodowywanie imp.nerw. i połączenie ich w całość.

Fazy proc.spostrz.:

1.rejestracja sensoryczna-pobudzone detektory cech, zmiana bodźca zewn na impuls nerwowy

2.ocena emocjonalna: od dróg czuciowych odchodzą kolaterale dążące do struktur podkorowych gdzie następuje pierwotna ocena emocjonalna.

3. Rozpoznanie treści bodźca( ocena semantyczna): określana jest kategoria, do której należy bodziec. Następuje porównanie z kategoriami już istniejącymi w pamięci. Ten proces ma charakter sekwencyjny

4. faza oceny znaczenia metaforycznego. Dodatkowe procesy wnioskowania odwołujące się do naszego indywidualnego systemu nie zawsze występuje

Podobne prace

Do góry