Ocena brak

PROCES SPOSTRZEGANIA JAKO PROCES ROZPOZNAWANIA I KATEGORYZACJI

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

Istotą spostrzegania jest rozpoznanie. Rozpoznanie to określenie, do jakiej kategorii należy informacja. Proces trwa w czasie, porównuje zakodowane w pamięci długotrwałej informacje z impulsem (odkodowuje dzięki pamięci). Dochodzi do konfrontacji danych sesnosrycznych z pamięciowymi.

Podobne prace

Do góry