Ocena brak

Proces socjalizacji

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Socjalizacja jest to proces, w którym poprzez swoje doświadczenia jednostka nabywa zachowań ludzkich. Z drugiej strony jednostka uczy się funkcjonowania w kulturze. Jest to proces kształtowania się osobowości ludzkiej i z drugiej strony – relacja ze społeczeństwem i ........... warunkami życiowymi. Jednostka ludzka ze swoimi dyspozycjami psychicznymi i fizycznymi staje się dojrzała społecznie.

Aspekt socjologiczny – rozwój osobowości – osiągany każdorazowo stan zorganizowania struktury motywacji właściwej warstwy postaw i kompetencji wpisany w biografię jednostki jako rezultat radzenia sobie jednostki z wymogami środowiska i własnego „ja”.

Założenia teorii socj.:

1. Społeczeństwo wywiera realny wpływ na rozwój osobowości

2. Jesteśmy nie tylko przedmiotami socj. – istota ludzka staje się aktywnym podmiotem zdolnym do życia społecznego nie tylko poprzez przystosowanie się do środowiska społ. i materialnego, lecz też poprzez aktywne działanie w jego obrębie.

Podobne prace

Do góry