Ocena brak

PROCES PRZETWARZANIA DANYCH

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Ciąg operacji logicznych i arytmetycznych. Operacje logiczne na danych obejmują uwarunkowania procedur przetwarzania danych i są realizowane za pomocą operatorów logicznych i operatorów relacji. Operacje logiczne służą do sterowania procedurami przetwarzania danych. Operacje arytmetyczne w istocie można sprowadzić do agregowania danych i relatywizacji danych. Są one wykonywane na komputerze przez operacje dodawania.

W sferze gospodarczej wyróżnia się różne typy procesu przetwarzania danych: 1) zakładanie zbiorów podstawowych i pomocniczych; 2) wprowadzanie do komputera danych transakcyjnych; 3) aktualizacja zbiorów podstawowych; 4) informowanie ze zbiorów podstawowych (na przykład w formie opcji ekranowych); 5) przetwarzanie zbiorów pomocniczych; 6) sporządzanie zestawień kontrolnych; 7) sporządzanie zestawień informacyjnych, tabulogramów użytkowych (np. bilansu, wskaźników analizy finansowej, budżetu); 8) dokonywanie rozliczeń finansowych; 9) przeprowadzanie zamknięć rachunkowych.

Podobne prace

Do góry