Ocena brak

PROCES POLITYCZNY - Typologia procesów

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

  1. społeczeństwa jako całości (np. walka o niepodległość) (procesy samostanowienia)

  2. wielkich grup społęcznych (np. uzyskanie podmiotowości politycznej przez mniejszości narodowe) (procesy polityczne upodmiotowienia)

  3. procesów instytucjonalnych (np. zmiany w systemie partyjnym, przekazanie uprawnień)

  4. jednostkowo-grupowym (np. wzrost poziomu uczestnictwa politycznego) (procesy polityczne partycypacyjne

A.Antoszewski :

1) Proces polityczny musi być rozpatrywany jako ciąg zdarzeń obiektywnie ze sobą powiązanych, jego ramy wyznacza określona prawidłowość, która warunkuje cel działania

2) Analiza procesów politycznych obejmuje nie tylko określenie ich stanów początkowych i końcowych ale także stany pośrednie, co pozwala na wyjaśnienie treści i kierunków obserwowalnych przekształceń

3)analiza procesów ma pomóc w odpowiedzi na pytanie w jaki sposób i w jakim zakresie ulega przekształceniu dany system polityczny

Podobne prace

Do góry