Ocena brak

PROCES POLITYCZNY - Proces polityczny w ujęciu

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

a) ewolucyjnym – jako zespół zjawisk przyczynowo-skutkowych tego samego typu, zachodzących w następujących po sobie stadiach rozwojowych, proces to zespół zjawisk mających przyczynę i skutek, zmieniających strukturę polityczną i warunkujących funkcjonowanie nowej struktury

b) systemowym – zespół interakcji między elementami systemu, wzajemna modyfikacja pewnych koncepcji poprzez proces sprzężenia zwrotnego

c) instytucjonalnym – proces polityczny jest zlokalizowanym następstwem faktów politycznych, dotyczących osiągania przez strukturę określonego stopnia organizacji stosunków politycznych

Podobne prace

Do góry