Ocena brak

Proces organizacji działań

Autor /alpinista Dodano /23.03.2011

  1. szczegółową identyfikację wszystkich działań, które należy wykonać dl realizacji celów,

  2. podział działań na mniejsze elementy, możliwe do wykonania przez pojedynczego człowieka lub grupę ludzi, według jednorodności kwalifikacji,

  3. łączenie czynności jednorodnych w komórki organizacyjne,

  4. przydzielenie komórkom zasobów niezbędnych do powodzenia działalności,

  5. ustalenie zasad koordynacji pracy wewnątrz komórek i między nimi,

  6. wdrażanie modelu i kontrola jego funkcjonowania oraz ewentualne wprowadzenie korekt.

Podobne prace

Do góry