Ocena brak

PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO

Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011

-  wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do zaspokojenia potrzeb;

identyfikacja przekazu;

-  identyfikacja kodów zawartych w komunikacie;

-  odczytywanie zawartości przekazu- przypisanie określonego znaczenia słowom, obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania;

interpretacja sensu, która polega na ustaleniu intencji nadawcy w danej sytuacji;

reakcja odbiorcy na komunikat

Podobne prace

Do góry