Ocena brak

Proces nabywania kultury

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Nabywanie kultury jest procesem, z którego wynika, że ludzkość jako całość oraz poszczególne jednostki przyjmują i współtworzą cechy które określany jako ludzkie i odróżniają je od innych gatunków.

Cechy fizyczne, które różnią nas od zwierząt:

  • Cechy analogiczne człowieka

Postawa dwunożna, duży mózg, wyprostowana postawa

  • Cechy fizjologiczne: budowa i funkcjonowanie mózgu, dobry wzrok, dotyk, myślenie, słaby węch

  • Behawioralne: zachowania motoryczne, narzucania np.życie społeczne, język, symbole, znaki, mowa, kwestia dotyku, kwestie proksemiki, kinezyki- ruch ciała.

  • Intelektualne- człowiek potrafi tworzyć narzędzia, jest świadomy historii, kwestie zachowań altruistycznych: empatia

 

                                                   NABYWANIE KULTURY

                                          Odbywa się w dwojaki sposób

  Jako gatunek                                                                     Jako poszczególne jednostki

 

Nabywanie kultury może być świadome (przez socjalizację, instytucje do tego powołane np. szkoła) lub nieświadome (kiedy rodzimy się w nowym środowisku)

Podobne prace

Do góry