Ocena brak

Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - CENA

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

  1. oferowanego przez kandydata produktu odnosi się do spostrzeganych przez wyborców kosztów, jakie ponieśliby, gdyby został on wybrany.

  • Składają się na nie koszty ekonomiczne, np. wzrost podatków, cięcia budżetowe.

  • Do innych kosztów zalicza się ocenę kandydata na tle wizerunku kraju – czy wyborcy spostrzegają nowego lidera jako silnego, który przyczyni się do tego, że będą oni odczuwali większą dumę czy raczej przyniesie im wstyd na arenie międzynarodowej.

  • Należy jeszcze uwzględnić koszty psychologiczne wyborców (czy będą się dobrze czuli wiedząc, że dany kandydat ma określone wyznanie religijne czy pochodzenie etniczne)

  • Ogólna strategia marketingowa dotycząca ceny polega na minimalizowaniu własnych kosztów kandydata i maksymalizowaniu kosztów konkurentów

Podobne prace

Do góry