Ocena brak

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Główną przyczyną wojny było uwikłanie Stanów Zjednoczonych w gospodarczą blokadę kontynentalną prowadzoną przez Francję i Anglię (wielkich rywali).Neutralne statki floty amerykańskiej były rewidowane i często konfiskowane zarówno przez Anglię jak Francję. Zdarzały się także porwania marynarzy i przymusowe wcielanie ich do załóg okrętów brytyjskich. Amerykanie oskarżali także Brytyjczyków o wspieranie i uzbrajanie Indian, z którymi USA toczyło walki. Stany Zjednoczone pragnęły przejęcia Kanady, koloni brytyjskiej. Anglia toczyła wówczas wojnę z Francją.

Choć część stanów sprzeciwiała się takim planom to jednak stronnictwo wojenne przeważyło i 12.06.1812 r. prezydent James Madison wypowiedział Anglii wojnę. Amerykanie liczyli, że Kanadyjczycy poprą w wojnie USA, tak się jednak nie stało i poparli oni stronę brytyjską. Po klęsce Napoleona w 1814 r. Anglicy mogli rozprawić się z USA i tak w 08.1814 r. zdobyty został Waszyngton. Amerykanie zwyciężyli Brytyjczyków pod Nowym Orleanem (08.01.1815 r.), ale nie miało to większego znaczenia. Rozmowy pokojowe prowadzono w Gandawie gdzie podpisano układ pokojowy (koniec roku 1814)

24.12.1814 r. Anglicy wycofali swe wojska z rejonów północno-zachodnich USA, zrezygnowali też z żądania utworzenia indiańskiego państwa buforowego, ale otrzymali prawo żeglugi na Missisipi. Nastąpiła normalizacja stosunków amerykańsko-angielskich.

03.07.1815 r. oba państwa podpisały układ handlowy znoszący wszelkie dyskryminacyjne zarządzenia z lat wojny.

29.04.1817 r. Richard Rush (USA) i Charles Bagot (Wlk. Bryt.) podpisali układ o demilitaryzacji Wielkich Jezior (wszedł w życie 16.04.1818 r.)

20.10.1818r. konwencja o handlu i granicach – sporne terytorium Oregonu będzie w równej mierze dostępne dla USA i Wlk. Brytanii (free and open).

Do góry